Vårdföretagarnas organiserade kvalitetsnätverk

 

Vårdföretagarna driver organiserade kvalitetsnätverk med deltagare från medlemsföretagen. I nätverken ges möjlighet till utvecklingsinriktat lärande. Arbetet drivs framåt av gemensamma branschintressen. Nätverket kan arbeta som remissinstans till branschstyrelse.