Patientsäkerhetsberättelse klar 1 mars

Alla vårdgivare ska, enligt lag, dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Den ska spegla hur ni arbetar med patientsäkerhet.

Av patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under det föregående året, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. Den ska vara klar den 1 mars varje år.

För den privat drivna vårdens legitimitet är det viktigt att alla våra medlemsföretag lever upp denna typ av basala lagkrav. På SKLs webbplats finns en mall för hur man kan skriva en patientberättelse.

Det finns inga lagkrav på att ditt företags patientsäkerhetsberättelse ska skickas till Socialstyrelsen, eller annan myndighet. Lagen slår fast att Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för alla som vill ta del av den. Vårdföretagarna uppmuntrar till största möjliga transparens om hur vi som privata vårdföretag arbetar med patientsäkerhet och kvalitetsutveckling. På så sätt kan vi alla bidra till förtroendet för den privat drivna hälso- och sjukvården. 

Viktig information om Patientsäkerhetsberättelse (skl.se)