Nationella brukarundersökningen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?, och Kommun- och enhetsundersökningen, från Socialstyrelsen – Inventering inför 2015 års undersökningar

Socialstyrelsen informerade sent förra året att ingen Nationell brukarundersökning skulle genomföras för 2015. Vårdföretagarna har fört samtal med både generaldirektören och socialdepartementet för att påverka besluten i Vårdföretagarnas riktning där vi vill ha nationella kvalitetsindikatorer. Det är därför glädjande att undersökningen kommer att genomföras även detta år. Målpopulation är som vid tidigare undersökningar hemtjänst och särskilt boende.

Steg 1: Datum att notera för vårdföretagare är 7-10 april 2015. Indikator förser branschorganisationerna Vårdföretagarna och Famna med den sammantagna förteckningen över enskilda verksamheter i Sverige. Här kommer det ges möjlighet för medlemmar att komplettera/korrigera förteckningen.
Vårdföretagarnas kansli kommer att maila ut förteckningen till vårdföretagare och till den epostadress som är angiven. Medlem mailar in kompetterad/korrigerad förteckning till Indikator.

Steg 2: Genomförande av undersökningarna. Enkäterna går ut till målpopulation i mars-april 2015. Postenkäter skickas ut till målpopulationer med start månadsskiftet mars-april och undersökningen pågår till och med den 5 juni 2015. Detta gäller både Nationella Brukarundersökningen och Kommun- och enhetsundersökningen.

Steg 3: Publicering av resultat i slutet av oktober 2015. Publicering av resultat sker preliminärt i slutet av oktober 2015.
Indikator har Socialstyrelsens uppdrag att genomföra 2015 års undersökningar på äldreområdet.
Mer information kommer från kansliet den 7 april eller när Indikator förser branschorganisationen Vårdföretagarna med den sammantagna förteckningen över enskilda verksamheter i Sverige. Observera att ni har bevakning på er epost då detta infaller i samband med storhelg.