Vårdföretagarnas ställningstaganden kring e-hälsa

Arbetet har under senaste åren fokuserat på att leverera nyttoeffekterna av olika e-hälsotjänster, leverera fler personliga e-tjänster för alla invånare, en kraftsamling för samordning och utveckling av eHälsa i kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst samt ökat samspel med närliggande nationella och internationella reformprocesser och initiativ.

För att påverka det nationella arbetet med e-hälsoutvecklingen deltar Vårdföretagarna i nationella samverkans- och arbetsgrupper. Vårdföretagarna är även partner i den årliga Nationella e-hälsodagen.

Vårdföretagarnas ställningstaganden kring e-hälsa (word) beslutad av styrelsen 2015-12-01.

Läs mer om Nationell e-hälsa.