Vårdföretagarnas ställningstaganden kring e-hälsa

E-hälsa handlar om hur vård och omsorg kan ta till vara på digitaliseringens möjligheter för att öka kvaliteten, förbättra tillgängligheten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt.

Regeringens och SKL:s vision för e-hälsoarbetet utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att:

  • Underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd
  • Utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet

För att påverka det nationella arbetet med e-hälsoutvecklingen deltar Vårdföretagarna i nationella samverkans- och arbetsgrupper. Vårdföretagarna är även partner i den årliga Nationella e-hälsodagen.

Vårdföretagarnas ställningstaganden kring e-hälsa (word) beslutad av styrelsen 2015-12-01.

Läs mer om e-hälsa 2025 här.