Vårdföretagarna är med och utvecklar värdeskapandet i svensk vård och omsorg.

Vårdföretagarna driver utvecklingen av sjukvårdens och omsorgens  förutsättningar för våra medlemmar. Målet är att ge en högkvalitativ, säker och effektiv vård och omsorg.

Vi deltar i nationella samverkansgrupper och driver ståndpunkten om transparens, nationella kvalitetsindikatorer och redovisning av dessa för professionen, patienter/brukare och närstående.

Vårdföretagarna förenar, vård, omsorg, kvalitet, patientsäkerhet, effektiva flöden med kundfokus och hög tillgänglighet.

Vi är organiserade i fyra branschorganisationer där respektive styrelse formulerar målen för verksamheten.