Vårdföretagarnas kvalitetsdeklarationer

Varför inför Vårdföretagarna kvalitetsdeklarationer?

Vårdföretagarna vill att kvaliteten inom vården och omsorgen ska vara synlig och jämförbar. Idag är det svårt för allmänheten att få en bra insyn i vårdens och omsorgens kvalitet och Vårdföretagarna har tagit ett flertal initiativ för att åtgärda detta. Hittills har det inte gått att få med det offentliga på att hitta nationella modeller för att förbättra redovisningen av kvalitet på verksamhetsnivå.

Det finns däremot underlag för att jämföra mellan kommuner och landsting/regioner, men dessa underlag är främst riktade till politiker och beslutsfattare, inte till allmänheten.

För att allmänheten och beställare ska kunna bedöma en verksamhets kvalitet behövs insyn i verksamhetens kvalitetsdata.

Vårdföretagarna har därför tagit ett eget initiativ till att utveckla kvalitetsdeklarationer som skapar insyn i en verksamhets kvalitetsdata.

Vad är syftet med Vårdföretagarna kvalitetsdeklarationer?

Huvudsyftet med Vårdföretagarnas kvalitetsdeklarationer är att öka öppenheten inom kvalitet för allmänheten och beslutsfattare, samt att stärka förtroendet för privata vård- och omsorgsgivare.

Vad innebär det att ett företag kvalitetsdeklarerar?

Ett företag eller en verksamhet som kvalitetsdeklarerar redovisar kvalitetsinformation enligt en modell/checklista från Vårdföretagarna. Kvalitetsdeklarationen publiceras på företagets webbplats. Detta medför att det på ett enkelt sätt går att få en bild av företagets eller verksamhetens kvalitet.

Vem kan kvalitetsdeklarera?

I dagsläget kan medlemsföretag som driver följande verksamheter välja att kvalitetsdeklarera enligt Vårdföretagarnas modell:

  •  Särskilda boenden äldreomsorg
  •  Primärvård
  •  Individ och familjeomsorg
  •      Personlig assistans

Hur hittar allmänheten information om vilka medlemsföretag som kvalitetsdeklarerar?

Kvalitetsdeklarationerna hittas på respektive företags webbplats. De företag som kvalitetsdeklarerar kan även sätta upp diplom i verksamhetens lokaler och använda en symbol på sin webbplats. Diplomet och symbolen blir ett intyg på att verksamheten är kvalitetsdeklarerad. På sikt planerar vi att det även ska framgå vilka företag som kvalitetsdeklarerar, t ex på välbesökta informationssajter såsom seniorval.se

Hur hittar medlemsföretagen information om kvalitetsdeklarationer?

All nödvändig information finns på Vårdföretagarnas webbplats: https://www.vardforetagarna.se/vardforetagarna-kvalitet/kvalitetsdeklaration

Vad innehåller kvalitetsdeklarationerna?

Genom att läsa igenom en verksamhets kvalitetsdeklaration får allmänheten och beställare insyn i:

  •  Hur verksamheten systematiskt arbetar med kvalitet och utveckling
  •  Hur verksamheten uppfyller nationella krav
  •  Hur verksamheten uppfyller nationella riktlinjer och arbetar evidensbaserat
  •  Verksamhetens resultat i nationella patient/brukar-undersökningar

Sammantaget ger en genomläsning av en kvalitetsdeklaration en mycket god bild av en verksamhets kvalitet, samlad i ett dokument. Kvalitetsdeklarationerna uppdateras årsvis.

Kan man vara säker på att ett medlemsföretags kvalitetsredovisning är pålitlig?

Det är respektive företag som har detta ansvar. Delar av informationen kommer officiella källor, vilket innebär att den inte går att manipulera (t ex resultat i nationella brukarundersökningen inom äldreomsorg). Vårdföretagarna gör även vissa kontroller av kvalitetsdeklarationerna.

Är det krav på att kvalitetsdeklarera för att vara medlem i Vårdföretagarna kvalitetsdeklarationer?

Det är frivilligt för ett medlemsföretag att kvalitetsdeklarera, men de medlemsföretag som kvalitetsdeklarerar kan visa upp detta via ett diplom eller en kvalitetssymbol

Hur förhåller sig Vårdföretagarnas kvalitetsdeklarationer till Välfärdsinsyn?

Det saknas en nationellt, enhetlig sammanhållen och jämförbar informationssajt där allmänheten kan ta del av vilken vård och omsorgsverksamhet som finns, vem som bedriver verksamheten, samt om kvaliteten och anställningsförhållanden.

Denna brist har arbetsmarknadens parter adresserat och genom initiativet Välfärdsinsyn skulle en webbplats sättas upp som löste denna fråga. Efter flera års arbete har nu detta initiativ pausats för att invänta och se vad Reepalu-utredningen leder till.

Eftersom arbetsmarknadens parter, via Välfärdsinsyn, har pausat arbetet med Välfärdsinsyn, är Vårdföretagarnas kvalitetsdeklarationer ett viktigt initiativ som ökar allmänhetens insyn i kvaliteten inom vård och omsorg, på verksamhetsnivå.

Bakom Välfärdsinsyn står arbetsgivarorganisationerna: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), KFO, Arbetsgivaralliansen, och Vårdföretagarna. Fackförbunden: Vision, Kommunal, Vårdförbundet, Naturvetarna, Fysioterapeuterna, Tjänstetandläkarna, Akademikerförbundet SSR, SRAT, Sveriges Läkarförbund, Arbetsterapeuterna, Psykologförbundet och Sveriges Farmaceuter.