Svenskarna om valfrihet

85%

anser att man ska kunna välja bort en vårdgivare man inte är nöjd med.

73%

anser att man bör får välja vilken vårdgivare man vill, oavsett var i landet man bor.

Läs mer