VÅRD OCH OMSORG ENGAGERAR

Sjukvård är den fråga som flest svenskar anser är den viktigaste politiska frågan, enligt Novus mätningar av väljaropinionen. Inte en enda gång under de senaste tre åren har sjukvården lämnat förstaplatsen. I februari 2020 svarade 64 procent att sjukvården är en av de viktigaste politiska frågorna. Motsvarande siffra för äldreomsorg var vid samma mät- tillfälle 39 procent. Under de senaste tre åren har äldreomsorg i snitt rankats som den femte viktigaste politiska frågan.1

Att välfärdsfrågor engagerar svenskarna är tydligt.

64%

anser att sjukvården är en av de viktigaste politiska frågorna.

39%

anser att äldreomsorgen är en av de viktigaste politiska frågorna.

Läs mer