Sysselsättning

Under 2018 sysselsatte de privata vård- och omsorgsgivarna 184 000 personer, räknat på både hel- och deltidstjänster.26

Fördelning mellan privat och offentligt anställda i vården och omsorgen: 27, 28

Rekryteringsbehov

Personalbehoven i vård och omsorg är mycket stora. Fram till år 2026 behövs 79 000 fler medarbetare, jämfört med år 2018, om personaltätheten ska förbli densamma.29

Behovet av nya medarbetare beror på att antalet barn och äldre kommer att öka kraftigt de kommande åren. Samtidigt går många av dagens medarbetare i pension under perioden.30

VÅRDMOMSEN

Den 1 juli 2019 började Skatteverket tillämpa den nya vårdmomsen som fördyrar inhyrning av vård-personal, konsulttjänster och underleverantörslösningar i privat driven vård och omsorg. Nästan hälften av Vård­företagarnas medlems­företag i sjukvården klarar inte sin grundbemanning utan egen­företagare och/eller inhyrning. För sex av tio är det här en förutsättning för att få tillgång till kompetens som behövs.31

Många vård- och omsorgs­företag har blivit tvungna att göra förändringar i sin verksamhet på grund av vårdmomsen, som påverkar patienter och brukare.32

Läs mer