Aktiva val

En studie från Institutet för Näringslivsforskning undersöker valfrihetens effekter på äldres nöjdhet. Jämförelserna visar att äldre blir mer nöjda med hemtjänsten när en kommun inför ett valfrihetssystem.82

9/10

äldre i kommuner som infört LOV i hemtjänst, använder sin valfrihet 83

Läs mer