VAD TYCKER DE ÄLDRE?

4/5

Bilden av äldre­omsorgen i Sverige är generellt positiv. Drygt fyra av fem äldre är nöjda med sin hemtjänst eller sitt äldreboende.105

ÄLDREBOENDE

Socialstyrelsen mäter årligen äldres upplevelse av kvaliteten i äldreboenden. Skillnaderna i de äldres nöjdhet mellan privat och offentligt drivna äldreboenden är små. Något fler äldre som bor i ett äldreboende som drivs i privat regi är nöjda med aktiviteterna som erbjuds och vet var de ska vända sig för att framföra synpunkter jämfört med de som bor på kommunala äldreboenden. Det är också något lättare att komma i kontakt med en sjuksköterska vid behov.106

De kommunala äldreboendena får något högre betyg när den äldre får bedöma om personalen har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete samt om de har förtroende för personalen på boendet.

De allra flesta äldre, drygt 9 av 10, upplever att personalen på äldreboenden bemöter dem på ett bra sätt, oavsett om det är privat eller kommunal omsorg.107

Läs mer