VAD TYCKER BRUKARNA?

4/5

Bilden av äldre­omsorgen i Sverige är generellt positiv. Drygt fyra av fem äldre är nöjda med sin hemtjänst eller sitt äldreboende.88

Läs mer