40 000 äldre personer får sin hemtjänst av en privat utförare, och ytterligare ungefär 16 000 bor på ett privat drivet äldreboende.84

24%

Hemtjänst
24 procent av timmarna utförs av privata utförare.

19%

Äldreboende
19 procent bor i ett privat drivet äldreboende.

Läs mer