I oktober 2019 fick drygt 39 000 äldre personer sin hemtjänst av en privat utförare, och ungefär 17 000 äldre personer bodde på ett privat drivet äldreboende.72

23%

Hemtjänst
23 procent av timmarna utförs av privata utförare.

19%

Äldreboende
19 procent bor i ett privat drivet äldreboende.

Läs mer