Andelen kommuner med brist på äldreboendeplatser

2014: 27%

2020: 38%

FORTSATT STORA BEHOV ÖVER HELA LANDET

Totalt 109 kommuner bedömer i dag att de har brist på äldreboendeplatser. Det är en minskning jämfört med föregående år, men sedan 2014 har bristen ökat. Underskottet är mest utbrett i Storstockholm och Storgöteborg där hälften av kommunerna uppger att de saknar tillräckligt med äldreboenden.97

1/4

Drygt en fjärdedel (76 av 290) av kommunerna bedömer att de inte kommer att kunna tillgodose efterfrågan på platser i äldreboenden om fem år.98

Läs mer