Valfrihet i omsorgen

Det är upp till varje kommun att avgöra om valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihet (LOV) ska införas i omsorgen eller inte. Av Sveriges 290 kommuner har nästan 60 procent – 167 stycken – infört eller fattat beslut om att införa LOV. I dessa kommuner är valfrihet inom äldreomsorg vanligast. Men flera kommuner har även valfrihet inom ramen för lagen om stöd och service (LSS).85

Äldre och anhöriga i kommuner som har infört LOV i hemtjänsten är överlag positiva till att kunna välja utförare. Ett viktigt motiv är att kunna byta utförare om man är missnöjd.86 Det vanligaste för en kommun med LOV är att det finns 1 till 5 privata hemtjänstutförare för de äldre att välja mellan. I 93 procent av kommunerna med LOV i hemtjänsten är antalet hemtjänst­företag färre än 11.87

VALFRIHETSLÄGET I KOMMUNERNA

Vanligast är att valfrihet införts inom hemtjänsten där 157 kommuner har ett valfrihetssystem. Det området som ökat mest de senaste åren är LOV inom särskilt boende för äldre.88

Sedan 2015 har antalet kommuner med LOV varit stabilt. 16 kommuner har valt att avveckla sina valfrihetssystem, samtidigt som andra kommuner har tillkommit.89 Den vanligaste anledningen till att kommuner avslutar valfrihetssystem är att det inte finns tillräckligt med privata utförare i kommunen. Samtidigt breddar kommuner som redan har LOV valfriheten till andra verksamhetsområden.

 

Utveckling av Lagen om valfrihet i kommunerna 2010-202090

Överblick av kommuner med LOV i drift
 Kommuner med LOV i drift

Läs mer