Valfrihet i omsorgen

Det är upp till varje kommun att avgöra om valfrihetssystem enligt Lagen om Valfrihet (LOV) ska införas i omsorgen eller inte. Av Sveriges 290 kommuner har nästan 60 procent – 169 stycken – infört eller fattat beslut om att införa LOV. I dessa kommuner är valfrihet inom hemtjänst vanligast. Men flera kommuner har även valfrihet inom ramen för lagen om stöd och service (LSS).73

Brukare och anhöriga i kommuner som har infört LOV i hemtjänsten är överlag positiva till att kunna välja utförare. Ett viktigt motiv är att kunna byta utförare om man är missnöjd.74

Det vanligaste för en kommun med LOV är att det finns 1 till 5 privata hemtjänstutförare för de äldre att välja mellan. I 93 procent av kommunerna med LOV i hemtjänsten är antalet hemtjänst­företag färre än 11.75

VALFRIHETSLÄGET I KOMMUNERNA

169 kommuner hade i juni 2020 infört eller fattat beslut om att införa LOV. Sedan 2015 har 14 kommuner valt att avveckla sina valfrihetssystem.76 Den vanligaste anledningen till detta har varit att det inte funnits tillräckligt med privata utförare i kommunen. Samtidigt breddar kommuner, som redan har LOV valfrihet inom andra verksamhetsområden. Det området som ökat mest senaste åren är LOV inom särskilt boende för äldre.77

 Kommuner med LOV i drift eller som fattat beslut om att införa LOV.

 Kommuner som beslutat att inte införa LOV, ännu inte fattat beslut om att införa LOV eller valt att ta bort LOV.78

Läs mer