Sökresultat

Rapporter och fakta visar 10 av 69 träffar

Blöjmyten

Dagens Nyheter startade den 11 oktober 2011 rapporteringen om äldreboendet Koppargården och deras dåvarande ägare Carema. Det blev en serie artiklar som började som en granskning av missförhållanden i enskild verksamhet, men som efterhand utvecklades till strukturell kritik mot vissa huvudmän inom välfärden. Flera begrepp som Dagens Nyheter använde blev symboliska för de som ville ta tillfället i akt och kritisera utvecklingen av mer valfrihet inom välfärden i Sverige.

Publicerat under: Start / Fakta och debatt / Blöjmyten

Patienttoppen 2014

Privat drivna vårdcentraler håller högre kvalitet än de offentligt drivna, enligt patienterna själva. Det gäller såväl helhetsintryck som tillgänglighet, bemötande och upplevd nytta av besöket. 14 av de 20 vårdcentraler som patienterna värderar högst i landet är privat drivna och i 15 av 21 landsting toppar en privat driven vårdcentral. Det visar Patienttoppen 2014 som innehåller en sammanställning av den nationella patientenkäten från Sveriges kommuner och landsting.

Publicerat under: Start / Fakta och debatt / Patienttoppen 2014

Minskat förtroende för privat omsorg bör mötas med kvalitetsmätningar

Förtroendet för privat driven vård och omsorg har minskat efter den senaste tidens negativa publicitet. Det menar företagen själva i en enkät genomförd på uppdrag av Vårdföretagarna. Samtidigt har den senaste tidens kritik givit skjuts åt Vårdföretagarnas krav på en nationell kvalitetsmätning.

Publicerat under: Start / Fakta och debatt / Minskat förtroende för privat omsorg bör mötas med kvalitetsmätningar

Vårdföretagarpanelen pekar ut konkurrensbrister

Tre av fyra vårdföretag anser att bristande konkurrensneutralitet är ett stort problem. Konkurrensproblemen beror till största delen på misstänksamhet hos förvaltning och tjänstemän. Det visar en undersökning i Vårdföretagarpanelen, som består av Vårdföretagarnas medlemmar.

Publicerat under: Start / Fakta och debatt / Vårdföretagarpanelen pekar ut konkurrensbrister

Expertgruppen för kvalitet i välfärden: Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

Expertgruppen för kvalitetsfrågor är en fristående och oberoende grupp som bildats på uppdrag av Svenskt Näringslivs styrelse för att stödja utvecklingen av kvaliteten inom välfärdsföretagen. Målet är att företagen ska erbjuda en välfärd som präglas av valfrihet, mångfald och hög kvalitet.

Publicerat under: Start / Fakta och debatt / Expertgruppen för kvalitet i välfärden: Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

Debatt visar 10 av 917 träffar

Vårdföretagarna vill skärpa reglerna för estetiska behandlingar

Patientsäkerheten kräver en rättslig reglering av estetiska behandlingar. Det säger Vårdföretagarna i sitt remissvar på den statliga utredningen om estetiska behandlingar.
- Samma stränga krav måste ställas på de medicinskt ansvariga när det gäller estetiska behandlingar som inom hälso- och sjukvården i stort, säger Vårdföretagarna i remissvaret.

Publicerat under: Start / Fakta och debatt / Vårdföretagarna vill skärpa reglerna för estetiska behandlingar

Frivillig medling på Ambulansavtalet

Almega Vårdföretagarna har under en längre tid förhandlat med fackförbundet Kommunal om ett nytt kollektivavtal för ambulanspersonal. Den enda stötestenen som kvarstår är frågan om hur jourarbetet ska organiseras. Trots att parterna närmat sig varandra de senaste dagarna har vi inte kunnat hitta en lösning. Därför har parterna begärt frivillig medling.

Publicerat under: Start / Fakta och debatt / Frivillig medling på Ambulansavtalet

Pressmeddelanden visar 10 av 427 träffar

Vårdföretagarna kommenterar Statens vård- och omsorgsutredning

Vårdföretagarna ser positivt på förslaget till en enklare myndighetsstruktur. Ur företagens perspektiv är det viktigt att staten tar ett tydligt ansvar för nationell samordning och enhetlighet. Vi välkomnar särskilt ambitionen att utveckla arbetet med godkännanden, tillstånd och tillsyn. Dagens långa väntetider på tillstånd hindrar företag som vill utveckla sin verksamhet.

Publicerat under: Start / Kontakt / Press / Pressmeddelanden / Vårdföretagarna kommenterar Statens vård- och omsorgsutredning

Avtal inom personlig assistans häver konflikt

Både Vårdföretagarna och Kommunal accepterade idag medlarnas förslag på nytt avtal för personliga assistenter. Därmed undanröjs den konflikt som fackförbundet Kommunal iscensatte i förra veckan. Dessutom ska Kommunal och Vårdföretagarna tillsammans verka för att staten ändrar reglerna för assistansersättningen.

Publicerat under: Start / Kontakt / Press / Pressmeddelanden / Avtal inom personlig assistans häver konflikt

Pressträff: Vårdföretagarnas granskning av Carema Care

Den 28 november beslöt Vårdföretagarnas styrelse att inleda en granskning av medlemsföretaget Carema Care för att se om företaget avvikit från Vårdföretagarnas etiska riktlinjer. Granskningen är klar och Vårdföretagarnas styrelse har fattat ett beslut utifrån granskarnas rekommendation. Granskningen och beslutet redovisas vid en pressträff imorgon, fredag, kl. 09.30.

Publicerat under: Start / Kontakt / Press / Pressmeddelanden / Pressträff: Vårdföretagarnas granskning av Carema Care

Individanpassad bemanning i äldreomsorgen kräver flexibilitet

Det är bra att utskottet kopplar behovet av bemanning till den äldres individuella behov, men det är viktigt att riktlinjerna för bemanning i äldreomsorgen inte leder till stelbenthet. Ska vi klara en bemanning som anpassas till de individuella behoven måste det finnas utrymme för lokala lösningar och flexibilitet, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Publicerat under: Start / Kontakt / Press / Pressmeddelanden / Individanpassad bemanning i äldreomsorgen kräver flexibilitet

Konkurrensverkets rapport visar att tiden är mogen för valfrihet i specialistvården

Konkurrensverkets rapport visar att patienterna kan och själva vill välja vårdcentral. Tiden är nu mogen för flera landsting att ta steget och fördjupa Vårdvalsreformen. Ett vårdval för specialister skulle precis som motsvarigheten i primärvården främja entreprenörskap, nytänkande och mångfald samtidigt som man stimulerar till kortare köer inom sjukvården, säger Ulf Öfverberg, Vårdföretagarna.

Publicerat under: Start / Kontakt / Press / Pressmeddelanden / Konkurrensverkets rapport visar att tiden är mogen för valfrihet i specialistvården

Personer visar 10 av 35 träffar

Sara Ejdeskog
 • Arbetsrättsjurist
 • Stockholm
sara.ejdeskog@almega.se
Karl Rydå
 • Näringspolitisk expert
 • Stockholm
karl.ryda@almega.se
Fredrik Borelius
 • Näringspolitisk expert, Personlig assistans
 • Stockholm
+46 8 762 6926
fredrik.borelius@almega.se
Christoffer Hökmark
 • Projektledare
 • Stockholm
+46 8 76 26877
christoffer.hokmark@almega.se
Sabina Joyau
 • Näringspolitisk expert, Äldreomsorg
 • Stockholm
+46 8 762 68 84
sabina.joyau@almega.se
Per Gradén
 • Förhandlingschef
 • Arbetsrättsexpert
 • Förhandlare/Rådgivare
 • Stockholm
+46 8 762 6633
per.graden@almega.se
Ida Duvinger
 • Förhandlare/Rådgivare
+46 31 629 482
ida.duvinger@almega.se
Rikard Johansson
 • Kvalitets-/etikrådgivare
 • Stockholm
+46 8 76 26983
rikard.johansson@almega.se
Michael Ringsby
 • Förhandlare/Rådgivare
 • Örebro
+46 19 19 57 35
michael.ringsby@almega.se
Karin Liljeblad
 • Näringspolitisk expert, Sjukvård
 • Stockholm
+46 8 762 66 35
karin.liljeblad@almega.se

Sidor visar 10 av 353 träffar

Äldreomsorg

Publicerat under: Start / Fakta och debatt / Äldreomsorg

Individ och familj

Publicerat under: Start / Fakta och debatt / Individ och familj

Vårdföretagarna kommenterar LSS-utredningen: Lös först de akuta hoten mot utförarna

Regeringen har idag presenterat direktiven för en ny LSS-utredning. Vårdföretagarna välkomnar att ett helhetsgrepp tas men vädjar till regeringen att i väntan på utredningens förslag lösa de akuta problemen i branschen. De privata utförarna av personliga assistans är i ett mycket pressat läge, vilket kraftigt försvårar avtalsrörelsen och direkt hotar utförarnas existens.

Publicerat under: Start / Fakta och debatt / Vårdföretagarna kommenterar LSS-utredningen: Lös först de akuta hoten mot utförarna

Vårdföretagarna kritiska till regeringens sjukförsäkringsförslag

Remisstiden har gått ut för regeringens förslag om att tvinga arbetsgivare att betala 25 procent av de anställdas sjukskrivning. Vårdföretagarna har lämnat sitt svar - vi säger nej. Förslaget äventyrar den så viktiga rekryteringen till vården och omsorgen, och kanske allvarligare, dörren till arbetsmarknaden riskerar att stängas för den som har en svag arbetsmarknadsförankring.

Publicerat under: Start / Fakta och debatt / Vårdföretagarna kritiska till regeringens sjukförsäkringsförslag

Ojämlik vård upp till landstingen att åtgärda

Det är landstingets ansvar som huvudman för sjukvården att säkra att vårdcentraler, i både offentlig och privat regi, som verkar i socialt tunga områden där ohälsan är större har tillräckliga resurser för att klara sitt uppdrag, skriver Vårdföretagarna, näringspolitisk chef Håkan Tenelius och näringspolitik expert Karin Liljeblad, i en replik.

Publicerat under: Start / Fakta och debatt / Ojämlik vård upp till landstingen att åtgärda