Samlad information om ersättning för merkostnader med anledning av coronapandemin

För att möta de utmaningar som coronakrisen ställer vården och omsorgen inför har regeringen sjösatt ett antal åtgärder som Vård­företagarnas medlemmar kan komma i fråga för.

Vård­företagarna sammanfattar på denna sida information om stöden och om hur Vård­företagarna har agerat i frågan.

Sidan uppdateras löpande och fungerar som en översikt för våra medlems­företag.

Ersättning för merkostnader kopplade till Covid-19

Regeringen har anslagit sammanlagt 5 miljarder för att täcka merkostnader i vården och omsorgen uppkomna på grund av coronapandemin. Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att fördela anslaget till regioner och kommuner efter ansökan. Privata utförare ska ansöka om ersättning hos de kommuner och regioner man har avtal med.

Regionerna och kommunerna kan ansöka om stöd från Socialstyrelsen senast 31 augusti 2020, därför är det viktigt att privata utförare så snart som möjligt tar kontakt med aktuella regioner och kommuner. En andra ansökningsomgång sker under hösten med sista datum 30 november 2020.

Krispaket till företag

Flera generella insatser som nedsatta arbetsgivaravgifter och ett statligt ansvar för sjuklönen som gäller alla arbetsgivare är på plats. Därtill finns flera stöd att ansöka om, till exempel korttidspermittering och omställningsstöd.

Här kan du läsa mer om de olika stöden: För företagare med anledning av covid-19 (regeringen.se)

Generella statsbidrag till kommuner och regioner

För år 2020 tillförs 21 miljarder kronor i generella statsbidrag som fördelas till landets kommuner och regioner efter befolkningsmängd. Syftet är att stärka samhällsviktiga funktioner som vård och omsorg.

Vård­företagarnas skrivelser

Sedan coronavirusets utbrott har Vård­företagarna arbetat intensivt för att mildra effekterna för våra medlems­företag. Vi har därför löpande kontakt med landets ledande politiker på nationell, regional och kommunal nivå i syfte att få på plats åtgärder som förbättrar företagens möjligheter att brygga över krisen. Läs gärna mer i Vård­företagarnas skrivelser nedan, vilka också kan fungera som underlag och stöd i företagets dialog med kommuner och regioner.

Vård­företagarnas och Famnas skrivelse till regeringen om kompensation för merkostnader

Vård­företagarnas skrivelse till regeringen om merkostnader inom personlig assistans

Vård­företagarnas skrivelse till Region Stockholm om de privata vårdgivarna under och efter pandemin

Vård­företagarnas skrivelse till samtliga kommuner om att säkra långsiktig kapacitet i hemtjänsten

Vård­företagarnas skrivelse till samtliga kommuner om att säkra långsiktig kapacitet i äldreboenden

Vård­företagarnas skrivelse till samtliga regioner om att säkra långsiktig kapacitet hos privata vårdgivare

Vård­företagarnas och SKR:s gemensamma vägledning för regioners och privata vård­företags samverkan med anledning av den pågående pandemin

Kontakt

Om du har frågor om innehållet på sidan eller önskar kontakt med Vård­företagarna, vänligen mejla info@vardforetagarna.se så återkommer vi snarast.