Michelle Åbergh

Arbetsrättsjurist

Michelle Åbergh arbetar som förhandlare och rådgivare på Almegas kontor i Malmö.

Bransch/Förbund

Vårdföretagarna

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 470 748 443
Mobiltelefon: +46 70 694 8443
Epost: michelle.abergh@almega.se
Ort: Växjö

Växjö

Besöksadress: Södra Järnvägsgatan 4 A, Växjö
Postadress: 352 30 Växjö