En vårdföretagare vet att hon eller han måste leverera kvalitet. Bättre kvalitet än den offentliga konkurrenten. Annars kan existensberättigandet ifrågasättas. Annars blir man inte vald.

Vårdföretagarna har deltagit mycket aktivt i debatten med debattartiklar, medverkan i tv och radio samt på sociala medier med budskap om att privat driven vård och omsorg håller hög kvalitet och att driftsform inte bör vara det centrala i välfärdsdiskussionen. 

Läs om Vårdföretagarnas arbete och prioriterade områden under verksamhetsåret maj 2015 - maj 2016 i pdf-filen via länken till höger. Där finns också ett par tidigare verksamhetsberättelser.