Vårdföretagarnas styrelse 2017-2018

Fredrik Gren, Ambea AB, ordförande
Peter Seger, Sophiahemmet AB, vice ordförande
Henrik Borelius, Attendo AB
Per Granath, Humana AB
Cecilia Ingre, Invita Service AB
Fredric Käll, Vivida Assistans AB
Peter Meinhardt, Resursteamet AB
Maria Nyström, N.A. Care, Team Olivia AB
Susanne Sidén, Frösunda AB
Erik Strand, Praktikertjänst AB
Åke Strandberg, Capio AB
Catharina Tavakolinia, Kavat Vård AB
Ulf Thörnevik, Föreningen Blomsterfonden
Erik Tullsten, Erik Tullsten AB
Inga-Kari Fryklund, Förbundsdirektör Vårdföretagarna

 

 

 

Vårdföretagarnas valberedning 2017-2018

Anders Jonsson, Praktikertjänst, sammankallande
Christina Cedergren, Cedergruppen AB, vd                           
Ingemar Gladh,  Global Health Partner AB, medicinsk chef
Åsa Hallgren, Stiftelsen Stora Sköndal, vd
Agneta Lindgren, Nytida AB, Ambea AB
Carl-Axel Palm, Vårdkultur AB, ABC-jourhem AB
Helena Sjölander, Passal AB


                

 

Branschernas styrelser

Bransch Individ och familj

Bransch Personlig Assistans

Bransch Äldreomsorg

Bransch Sjukvård