2016-2017
 

Bransch Individ och familj

Ingela Georgas, valberedningens ordförande
Erik Hagberg, Resursteamet AB
Patrik Ulander, Wij gård & vård AB

 

Bransch Personlig Assistans

Annette Homle, Olivia, valberedningens ordförande
Christel Malmström, Max Assistans AB
Sofia Nilsson, Frösunda Omsorg, AB,

 

Bransch Sjukvård

Lars Gustafsson, Vårdcentraler i Väst AB, valberedningens ordförande
Lotta Wiström, Sinnligt
Gunnar Welander

 

Bransch Äldreomsorg

Carl-Axel Palm, Vårdkultur Stockholm valberedningens ordförande
Per Granath, Humana AB
Åsa Hallgren, Stora Sköndal