Vi befinner oss i valrörelsens slutspurt med bara tre dagar kvar till valdagen. Det har varit en valrörelse där privat driven vård och omsorg har stått i skottgluggen. Vi har översköljts av politiska utspel med högt tonläge mot privata vårdgivare. Vad vi åstadkommer för våra patienter varje dag och bidrar med i utvecklingen av sjukvården har hamnat i skymundan av den hårda retoriken. En annan reflektion är att många rikspolitiker tycks vilja ge sken av att de styr sjukvården, när det i själva verket är landstingsmajoriteterna som i hög grad kommer att bestämma spelreglerna för privata vårdgivare även framöver.

Vi har från Vårdföretagarna storsatsat i kampanjen Vi gör skillnad. Med en kombination av fakta- och mer känslobaserad opinionsbildning - det senare inte minst i filmerna och berättelserna om olika vårdföretagare och deras verksamheter – har vi velat skapa motbilder i den tidvis hårda debatten om den privat drivna vården och omsorgen. Vi har bemött angrepp i artiklar med sakliga svar och försett såväl valfrihetsvänner i politiken som valfrihetsmotståndare med våra fakta, statistik och argument. Det har stor betydelse att sjukvårdsföretagare som Christer Andersson på Nötkärnans vårdcentral i Bergsjön Göteborg, Lotta Wiström på Sinnligt barnmorskemottagning i Uppsala och många, många fler har stått upp i blåsten och tagit debatten.

Vi har glädjande nog kunnat se att valfrihetens vänner i politiken klivit ut på banan och lyft valfrihet och behovet av mångfald i vård och omsorg i sina valkampanjer. Några axplock hittar du här, här och här.

På söndag är det val. Därefter vet vi mer om hur den politiska kartan ser ut framöver och kan fortsätta arbeta tillsammans för att den privat drivna sjukvården ska kunna verka sida vid sida med den landstingsdrivna, på lika villkor. Men det allra viktigaste för vårt förtroende hos politiker och allmänhet är att vi fortsätter att långsiktigt visa att vi bedriver sjukvård med hög medicinsk kvalitet och med nöjda patienter.

Peter Seger
VD Sophiahemmet och ordförande i Vårdföretagarnas Bransch sjukvård