Fredagen den 15 februari hölls årsmöte för Bransch Sjukvård inom Vårdföretagarna. Inbjuden gäst var regeringens utredare Johan Assarsson som presenterade förslagen till en ny patientlag, som finns i delbetänkandet (SOU 2013:2) från Patientmaktsutredningen.

På årsmötet valdes en ny styrelse och vårt näringspolitiska arbete för sjukvården diskuterades. I årsmötets beslut om branschavgift föreslås att de stora företagen ska bidra med mer resurser.
 

Nya medlemmar i branschstyrelsen

På årsmötet valdes följande medlemmar till styrelsen för Bransch sjukvård:

Peter Seger, ordförande     VD Sophiahemmet            
Maj Ahlqvist                       VD Backa Läkarhus AB
Anette Andersson               VD SolklartVård AB
Thomas Berglund              VD Capio AB
Peter Graf                           VD Aleris AB
Emma Lindbäck                CMO Global Health Partner AB
Jörgen Månsson                 Chefläkare Capio AB
Dan Olsson                         VD Neron Hälso- och sjukvårdsutveckling AB
Lotta Wiström                    VD Sinnligt Barnmorskemottagning AB
Eric Wahlberg                    Affärsområdeschef Praktikertjänst AB
Charlotta Wikström           Chef Radiologi Sverige - Unilabs AB
Jan-Åke Zetterström          Chef Ersta Sjukhus

 

Tre prioriterade initiativområden

Branschstyrelsen planerar att fortsätta arbeta utifrån tre prioriterade initiativområden för det näringspolitiska arbetet på hälso- och sjukvårdens område:

Vi bidrar till vårdens utveckling
Mål: Vård ska ges på rätt nivå (kvalitet, samverkan, effektivitet). Vårdföretagarnas bransch sjukvård ska vara en naturlig samtalspartner i utvecklingen av sjukvården.

Mätbar kvalitet
Mål: Definiera relevanta mätetal och tydliggöra målvärden för kvalitet i sjukvården.
Vi ska som privata vårdgivare gå i bräschen och mäta oss själva.

Säkra ett högt förtroende för den privat drivna hälso- och sjukvården
Vi ska utvärdera vårt eget arbete som privata vårdgivare och åtgärda brister.

Hur Vårdföretagarna och branschstyrelsen har arbetat med dessa områden under det senaste året framgår i vår verksamhetsberättelse, som du kan läsa här.
 

De stora företagen föreslås bidra med mer resurser 

Årsmötet tog också ställning till branschavgiften för bransch sjukvård, som används för det näringspolitiska arbetet inom hälso- och sjukvård. Efter förslag från Capio föreslås maxtaket för branschavgiften höjas för 2014, så att de stora företagen bidrar med mer. Styrelsen har mandat att justera ner såväl den lägsta avgiften som maxavgiften.