Ett av våra medlemsföretag i Helsingborg uppmärksammade oss nyligen på att de offentligt drivna vårdcentralerna i sin marknadsföring till hushållen använt minst sagt förvånande budskap. Samma budskap fanns även på Region Skånes webbplats för primärvården i egen regi. Där stod att de offentligt drivna vårdcentralerna i Helsingborg erbjuder ”kompletta primärvårdsmottagningar – utan vinstintresse.” Där stod vidare att "Primärvården Skåne tillhör den offentliga vården. Det innebär att pengarna vi får i form av avgifter och skatter går tillbaka till verksamheten – du får med andra ord vård för hela slanten.

Från Vårdföretagarnas sida bedömde vi det viktigt att markera kraftfullt att budskapet är oacceptabelt. Från vårt perspektiv blir det märkligt när Region Skåne – som har ansvar både som beställare och utförare av sjukvård – i sina budskap i direktmarknadsföring och på webben ifrågasätter de privata vårdgivarnas drivkrafter, ambitioner och kvalitetssträvanden i hälso- och sjukvården.

Vi skickade därför ett brev till förvaltningsledningen för sjukvården i Region Skåne och till regionråden i den styrande alliansen. Vi ifrågasatte om budskapet i marknadsföringen verkligen speglar Region Skånes syn på privata vårdgivare. Vi såg också till att media fick del av brevet.

Redan samma eftermiddag tog Region Skåne bort budskapet från sin webbplats. Regionens produktionsdirektör för primärvården har också i mail tackat oss för att vi uppmärksammade dem på budskapet i marknadsföringen och meddelat att alla trycksaker har dragits tillbaka.

Tack vare att vårt medlemsföretag kontaktade oss på Vårdföretagarnas kansli fick vi kännedom om marknadsföringen och kunde snabbt agera. Som enskild vårdgivare kan det vara känsligt att kritisera landstinget/regionen, med tanke på avtalsrelationen. Den typen av hänsyn behöver vi från Vårdföretagarna inte ta. Vi kan agera friare.

Tveka därför inte att kontakta vår näringspolitiska expert Karin Liljeblad, karin.liljeblad@almega.se, på Vårdföretagarnas kansli om du upplever att regionen/landstinget inte behandlar privata vårdgivare på ett konkurrensneutralt sätt. Vi behöver era iakttagelser och erfarenheter för att kunna agera.