I Bransch Sjukvård samlar vi det gemensamma näringspolitiska arbetet för och med våra medlemsföretag som huvudsakligen verkar inom hälso- och sjukvården.  Det är drygt 240 av våra medlemsföretag, som tillsammans har cirka 22 800 årsanställda. De är både små och stora vårdföretag, såväl vinstdrivande som idéburna verksamheter, belägna runt om i hela landet.

operationspersonal.jpg

Fokus

Vårt arbete i Bransch Sjukvård utgår från Vårdföretagarnas tre fokusområden:

  • Förtroende. Allmänheten, patienter, landsting och politiska beslutsfattare ska uppfatta den privat drivna sjukvården som samhällsviktig och ha högt förtroende för den.
     
  • Vårdens kvalitet. Privat driven sjukvård ska vara kvalitetsledande, och kvaliteten ska vara synlig och jämförbar. Den privat drivna vården ska gå i bräschen när det gäller att mäta och redovisa kvalitet.
     
  • Villkoren för vårdföretagandet. Beslutsfattare på alla nivåer ska som både lagstiftare och beställare ge alla vårdgivare förutsättningar som präglas av förutsägbarhet, sund konkurrens och möjlighet till utveckling och innovation. Vi betonar vikten av dialog med våra medlemsföretag och att se privata vårdgivare som partners i vården.

 

Vad gör vi?

Vår ambition är att vara ständigt uppdaterade kring frågor som berör den privat drivna sjukvården och vi driver frågor i medlemmarnas intresse, både på kort och lång sikt. Det kan handla om vad som är på gång inom politiken och hos myndigheter, där vi är engagerade i aktuella utredningar och projekt. Vi tar fram fakta och policyförslag som berör den privat drivna sjukvården. Vi tar kontakt med politiker på riks- och landstingsnivå, myndigheter, regioner och landsting, organisationer och andra aktörer som är viktiga för oss. Vi medverkar vid seminarier och driver även opinion i press och sociala medier.

Verksamhetsberättelse Bransch Sjukvård 2016-2017 (pdf)

 

Styrelse 2017-2018

Peter Seger, VD, Sophiahemmet, Branschordförande
Max van Eijk, Affärsområdeschef, GHP
Henrik Brehmer, Kommunikationsdirektör, Capio
Cecilia Halvars Öhrnell, Affärsområdeschef, Praktikertjänst
Stefan Johansson, VD, Achima Care
Karin Kaloczy, Sverigechef, Aleris
Conny Mathiesen, VD, Helsa
Jörgen Månsson, Sjukhuschef, Carlanderska sjukhuset
Charlotta Wikström, Affärsområdeschef, Unilabs
Patrik Wreeby, VD, Premicare
Anneli Virenhem, VD, Active Landvetter
Jan-Åke Zetterström, Sjukhuschef, Ersta Sjukhus