Bransch Personlig Assistans inom Vårdföretagarna har funnits sedan 2006. I dag omfattas cirka 250 medlemsföretag med ungefär 27 500 årsanställda. Bland medlemsföretagen finns både stora, medelstora och små företag. Medlemmarna omfattas av Bransch Personlig Assistans etiska riktlinjer.

Bransch Personlig Assistans arbetar för att skapa goda, konkurrensneutrala förutsättningar för privata assistansanordnare och värna de assistansberättigades rätt att välja vem som ska utföra assistansen.

Vi tar helt avstånd från fusk och oegentligheter och arbetar kontinuerligt för att motverka detta bland annat genom att ta fram egna förslag och föra en dialog med berörda myndigheter och departement om etik och kvalitetsutveckling. Bransch Personlig Assistans har tagit fram etiska riktlinjer som samtliga medlemmar förbinder sig att följa.

 

Prioriterade områden
Prioriterade frågor för Bransch Personlig Assistans är:

  • Kvalitet och etik i branschen
  • Konkurrensneutrala villkor
  • Assistansersättningens förutsättningar
  • Kompetensförsörjning

 

Styrelse 2016-2017

Maria Nyström, NA Care, Team Olivia, branschordförande
Zeinab Daugaard, Humana
Anastasia Geogiadou, Alminia
Jonny Håkansson, Omsorgsgruppen
Jens Runesson, JA Assistans
Carina Funck, Wisby Assistans
Ola Hålen, OP Assistans
Karin Stålhandske, Frösunda
Mattias Lind, MR Assistans