Bransch Individ och familj bildades den 8 april 2014 och omfattar företag inom Vårdföretagarna som har verksamhet inom individ och familjeomsorg respektive LSS. Vi har cirka 350 medlemmar och sett till antalet anställda är fördelningen mellan verksamheter inom individ och familjeomsorg respektive LSS lika stora. Små och stora verksamheter från hela landet finns representerade. Målet är att arbeta näringspolitiskt och driva frågor som är viktiga för att förbättra och utveckla möjligheterna för företagen i branschen att verka. Den nya styrelsen som tillsattes vid årsmötet kommer att ta fram mål och prioriteringar för Bransch Individ och Familj.

Styrelsen 2016-2017

Peter Meinhardt, Resursteamet AB, ordförande
Cecilia Addamshill,  Attendo AB
Åsa Andersson, Misa AB
Patrik Attemark, Nytida AB
Claes Forum, Humana AB
Marcus Hamlin, Lansen Omsorg AB
Katarina Hamnström, Frösunda Omsorg AB
Stefan Lahti, Team Olivia AB
Anna-Greta Sjöberg, Crispa AB