För att tydligare driva varje branschs prioriterade frågor finns det fyra underliggande branscher med branschstyrelser inom Vårdföretagarna med en ansvarig expert på Vårdföretagarnas kansli.

Bransch Individ och familj
Ordförande, Peter Meinhardt, Resursteamet AB

Bransch Personlig Assistans
Ordförande, Maria Nyström, Team Olivia AB

Bransch Äldreomsorg
Ordförande, Ulf Thörnevik, Föreningen Blomsterfonden

Bransch Sjukvård
Ordförande, Peter Seger, Sophiahemmet AB