Styrelser och valberedning

Vårdföretagarnas styrelse 2018 – 2019

Fredrik Gren, Ambea AB, ordförande
Peter Seger, Sophiahemmet AB, vice ordförande, ordförande Bransch Sjukvård
Bodil Frankander, Frankander Tand AB
Anastasia Georgiadou, Alminia AB
Per Granath, Humana AB
Cecilia Ingre, Invita Service AB
Elisabet Keussen, Kavat Vård AB
Fredric Käll, Vivida Assistans AB
Maria Nyström, N.A. Care, Team Olivia AB, ordförande Bransch Personlig Assistans
Anna-Greta Sjöberg, Crispa AB, ordförande Bransch Familj och Individ
Erik Strand, Praktikertjänst AB
Åke Strandberg, Capio AB
Ulf Thörnevik, Föreningen Blomsterfonden, ordförande Bransch Äldreomsorg
Ammy Wehlin, Attendo Sverige AB
Inga-Kari Fryklund, Förbundsdirektör Vårdföretagarna

Vårdföretagarnas valberedning 2018 -2019

Anders Jonsson, Praktikertjänst, sammankallande
Åsa Andersson, Stiftelsen Stora Sköndal
Christina Cedergren, Cedergruppen AB
Karin Kaloczy, fd Aleris
Carl-Axel Palm, Vårdkultur AB, ABC-jourhem AB
Helena Sjölander, Passal AB
Patrik Ulander, Wij gård & Vård AB
Lotta Wistrand, Sinnligt barnmorskemottagning

Instruktioner till valberedningen

 

Ledamot i Almega ABs styrelse 2018 -2019

Fredrik Gren
Peter Seger

Ledamöter i Svenskt Näringslivs styrelse 2018 – 2019

Fredrik Gren
Peter Seger
Elisabet Keussen

Ledamot i Svenskt Näringslivs SME-utskott 2018 – 2019

Cecilia Ingre
Christina Cedergren