Styrelser och valberedning

Här hittar du alla personer som sitter i Vårdföretagarnas styrelser och valberedningar. Till höger hittar du stadgar och verksamhetsberättelsen.

Vårdföretagarnas styrelse 2020 – 2021

Eva Nilsson Bågenholm, Humana, ordförande

Peter Seger, Sophiahemmet AB, vice ordförande
– ordförande Bransch Sjukvård

Anastasia Georgiadou, Alminia AB

Bodil Frankander, Frankander Tand AB

Carina Olson, Praktikertjänst AB

Christina Cedergren, Cedergruppen AB

Elisabet Keussen, Kavat Vård AB

Fredrik Gren, Ambea AB

Fredric Käll, Vivida Assistans AB

Maria Nyström, N.A. Care, Team Olivia AB
– ordförande Bransch Personlig assistans

Marcus Hamlin, Lansen Omsorg AB
– ordförande Bransch Individ och familj

Martin Tivéus, Attendo Sverige AB

Ulf Thörnevik, Föreningen Blomsterfonden
– ordförande Bransch Äldreomsorg

Åke Strandberg, Capio AB

Antje Dedering, Vårdföretagarna, Förbundsdirektör

Vårdföretagarnas valberedning 2020 – 2021

Anders Jonsson, Praktikertjänst, sammankallande
Carl-Axel Palm, Vårdkultur AB, ABC-jourhem AB
Helena Sjölander, Passal AB
Kajsa Hjelte-Terve, Sida vid Sida AB
Patrik Ulander, Misa AB
Stefan Nilsson, Ersta Diakoni

Instruktion för Vårdföretagarnas valberedning (beslutad 2020-05-14)

 

Ledamot i Almega ABs styrelse 2020 – 2021

Eva Nilsson Bågenholm
Peter Seger

Ledamöter i Svenskt Näringslivs styrelse 2020 – 2021

Eva Nilsson Bågenholm
Elisabet Kaussen
Peter Seger