Styrelser, valberedning och årsmöte

Här hittar du alla personer som sitter i Vårdföretagarnas styrelser och valberedningar. Till höger hittar du stadgar och verksamhetsberättelsen.

Vårdföretagarnas styrelse 2022-2023

Ordförande
Peter Seger, Sophiahemmet AB, ordförande (nyvald)
– ordförande Bransch Sjukvård

Vice ordförande och ledamöter
Marcus Hamlin, Lansen Omsorg AB, vice ordförande
– ordförande Bransch Individ och Familj

Ulrika Eriksson, Attendo AB (nyvald)

Bodil Frankander, Frankander Tand AB

Mark Jensen, Ambea AB

Elisabet Keussen, Kavat Vård AB

Fredric Käll, Vivida Assistans AB

Carina Olson, Praktikertjänst AB

Sofia Palmquist, Aleris

Marika Philipson (adjungerad)
– ledamot i Bransch Personlig assistans

Ulf Thörnevik, Föreningen Blomsterfonden
– ordförande Bransch Äldreomsorg

Britta Wallgren, Capio Sverige AB (nyvald)

Anders Åberg, Sydsvenska Hälsogruppen

 

Vårdföretagarnas valberedning 2022-2023

Patrik Ulander, Pawima, sammankallande
Stefan Bremberg, chefläkare Capio Närsjukvård (nyvald)
Kajsa Hjelte-Terve, Sida vid Sida AB
Urban Olsson, Esplanadens tandvård i Sala,
ordförande i Praktikertjänsts valberedning (nyvald)
Carl-Axel Palm, Vårdkultur AB, ABC Jourhem AB
Helena Sjölander, Passal AB
Martin Tivéus, vd Attendo AB (nyvald)

Instruktion för valberedningen
(beslutad 2022-05-12)

Ledamot i Almega ABs styrelse 2022-2023

Peter Seger
Marcus Hamlin

Ledamöter i Svenskt Näringslivs styrelse 2022 – 2023

Peter Seger
Marcus Hamlin
Elisabet Keussen

Årsmötet 2023

Boka in i kalendern – måndagen den 15 maj, mer information kommer.

Årsmötet 12 maj 2022 i Stockholm

Årsmöteshandlingar 2022

Verksamhetsberättelse maj 2021 – maj 2022

Föredragningslista med bilagor (samtliga handlingar)

 

STADGAR

Vårdföretagarnas stadgar (rev maj 2021)

 

Kontaktperson