Styrelser och valberedning

Här hittar du alla personer som sitter i Vårdföretagarnas styrelser och valberedningar. Till höger hittar du stadgar och verksamhetsberättelsen.

Vårdföretagarnas styrelse 2021-2022

Eva Nilsson Bågenholm, Humana, ordförande

Peter Seger, Sophiahemmet AB, vice ordförande
– ordförande Bransch Sjukvård

Bodil Frankander, Frankander Tand AB

Anastasia Georgiadou, Alminia AB

Marcus Hamlin, Lansen Omsorg AB
– ordförande Bransch Individ och familj

Elisabet Keussen, Kavat Vård AB

Fredric Käll, Vivida Assistans AB

Mark Jensen, Ambea AB

Carina Olson, Praktikertjänst AB

Sofia Palmquist, Aleris

Åke Strandberg, Capio AB

Maria Nyström, N.A. Care, Team Olivia AB
– ordförande Bransch Personlig assistans

Ulf Thörnevik, Föreningen Blomsterfonden
– ordförande Bransch Äldreomsorg

Martin Tivéus, Attendo Sverige AB

Anders Åberg, Sydsvenska Hälsogruppen
representant för SME-kommittén

Antje Dedering, Vårdföretagarna, Förbundsdirektör

Vårdföretagarnas valberedning 2021-2022

Anders Jonsson, Praktikertjänst, sammankallande
Carl-Axel Palm, Vårdkultur AB, ABC-jourhem AB
Helena Sjölander, Passal AB
Kajsa Hjelte-Terve, Sida vid Sida AB
Patrik Ulander, Wij Gård & Vård AB

Instruktion för valberedningen
(beslutad 2021-05-18)

 

Ledamot i Almega ABs styrelse 2021 – 2022

Eva Nilsson Bågenholm
Peter Seger

Ledamöter i Svenskt Näringslivs styrelse 2021 – 2022

Eva Nilsson Bågenholm
Elisabet Kaussen
Peter Seger