Vem kan bli medlem

Alla medlemsföretag inom Vårdföretagarna har ett ansvar för hur branschen verkar och hur den uppfattas. Vårdföretagarna arbetar för att höja branschens anseende genom att värna om god affärssed och kvalitet i vård- och omsorgssektorn. Detta gemensamma ansvar är avgörande för branschens goda utveckling och tillväxt och därmed för dess framtid. Medlemmarna förväntas följa den gemensamma uppförandekoden.

För att ansöka om medlemskap i Vårdföretagarna krävs att:

Företaget

  • är ett svenskregistrerat aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, stiftelse eller förening med sin huvudsakliga verksamhet inom vård- och omsorgssektorn i Sverige,
  • innehar och uppvisar registreringsbevis, samt är registrerat för F-skatt och som arbetsgivare, samt för moms där det är tillämpligt,
  • inte har restförda skatter och avgifter,
  • då tillstånd krävs för att bedriva verksamhet ska företaget inneha sådant tillstånd,
  • ha kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 eller motsvarande

 

Ägare och ledning

  • ägare med avgörande inflytande, styrelsens ledamöter, VD, övriga ledande befattningshavare och revisorer är lämpliga och fria från anmärkningar i sin yrkesutövning eller i sitt uppdrag.

 

Övrigt

  • ett medlemskap innebär att alla företag i en koncern, som bedriver vård och omsorg, vilkas verksamhet berättigar till anslutning till Vårdföretagarna, tecknar och tillämpar kollektivavtal utifrån sin verksamhet.

Om medlemsansökan avslås kan företaget inkomma med ny ansökan tidigast 24 månader efter datum för avslaget.
Om särskilda omständigheter inträffat t ex ny ägarbild, kan ett nytt ställningstagande göras avseende karenstiden.