Vårdföretagarna inför nya medlemskrav för transparent och öppenhet.

 

Vilka är de nya kraven?

Kraven gäller redovisning inom kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse. Nedan är de områden som ska redovisas. I webbguiden beskrivs de mer ingående.

 • Kontaktinformation
 • Basfakta om verksamheten
 • Kvaliteto Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem
  • Deltagande i kvalitetsregister och nyckeltal kopplade till kvalitet
  • Patient- och brukarundersökningar
 • Personal
  • Antal medarbetare, chefer, utbildningsnivå och ev. specialkompetenser
  • Sjukfrånvaro
  • Kollektivavtal
 • Ägare och styrelse

 

((Kraven gäller bland annat redovisning inom kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse. Syftet är att öka allmänhetens förtroende för branschen, och att beställare, patienter, brukare och allmänheten enklare ska få relevant information om medlemföretagen.

Privata företag är viktiga för vård- och omsorgsbranschens utveckling och det här initiativet är ett led för att stärka förtroendet för våra medlemsföretag och den privata vård- och omsorgsbranschen.)))Vill vi ha?

 

Vad innebär de nya kraven?

Att Vårdföretagarnas medlemsföretag uppfyller kraven på transparens och öppenhet ökar förtroendet för våra medlemmar och privata utförare. Att ha en enkel och tillgänglig redovisning kring sitt företag höjer tilliten för företaget hos beställare och kunder.
De nya kraven är minimikrav och innebär att alla medlemmar, befintliga och nya, måste uppfylla dem. Kraven kommer att implementeras under 2015, vilket innebär att befintliga medlemsföretag har hela 2015 på sig att visa att de uppfyller kraven. I stort sätt handlar det om att företagen behöver utveckla idag redan befintliga informationsplatser. Flera företag har idag väl utvecklade hemsidor där all information finns redovisad. En del behöver vidareutveckla informationen på den egna webben.
Hur ska redovisningen ske?
Informationen ska med fördel redovisas på den egna webplatsen. Det finns inte någon given mall, utan att informationen finns tillgänglig är tillräckligt. Det kommer då att hänvisa till annan lämplig webbplats, så länge alla krav uppfylls och redovisningen är fullständig.

Stöd och vägledning?

Vårdföretagarna har tagit fram en guide som steg-för-steg visar hur redovisningen kan gå till. Det finns olika förslag och exempel på hur det kan se ut och hur man kan gå tillväga. Guiden innehåller också en checklista, där företaget kan checka av de delar som finns redovisade. När alla delar är klara skickas ett mail till Vårdföretagarna för att meddela att företaget utförd sitt uppdrag.

Vi har även tagit fram Q&A där företagen kan hitta många svar på eventuella frågor som dyker upp.

Webbguide - Stöd för redovisning av nya kraven

Våra medlemsföretag ser olika ut, alltifrån små företag med endast ett par anställa till större koncerner. Större företag som består av flera verksamheter ska redovisa var verksamhet för sig. I vår webbguide finns förklaring och exempel på företag som består av flera verksamheter.
I webbguiden kan ni steg-för-steg gå igenom de nya kraven och ni kan bocka av de krav som ni uppfyller och redovisar. Den 31 december 2015 ska alla våra befintliga och nya medlemsföretag kunna redovisa de nya kraven.
Länk till webbguiden.(kommer)