Vårdföretagarnas nyhetsbrev  

Nyhetsbrevet håller dig uppdaterad om Vårdföretagarnas näringspolitiska arbete och ger dig branschrelevant information om vad som händer i omvärlden. Det kommer som e-post. 

Anmäl eller avanmäl dig här

 

Vårdföretagarnas Pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden från Vårdföretagarna. Kommer som e-post.

Anmäl eller avanmäl dig här

 

Arbetsgivarnytt Almega

Som medlem i Almega får du snabbt nyheter om kollektivavtal, lagar, arbetsmiljöföreskrifter och försäkrings- och pensionsfrågor. Kommer som e-post.

Anmäl eller avanmäl dig här

Tjänstenytt Almega

För dig som är intresserad av samlad information om tjänstesektorn finns Tjänstenytt som kommer ut en gång i månaden från Almega. Detta nyhetsbrev är till även för dig som inte är medlem i Almega. Kommer som e-post.

Anmäl eller avanmäl dig här

 

Pressmeddelanden från Almega

Pressmeddelanden från Almega. Kommer som E-post.

Anmäl eller avanmäl dig här

 

För Vårdföretagarnas medlemmar

Vi erbjuder branschspecifika nyhetsbrev för Vårdföretagarnas medlemmar.

Bransch Individ och Familj nyhetsbrev  

Nyhetsbrevet håller dig som medlem uppdaterad om Vårdföretagarnas näringspolitiska arbete inom området individ och familj. Det kommer som e-post. 

Anmäl eller avanmäl dig här

 

Bransch Personlig assistans nyhetsbrev

Nyhetsbrevet håller dig som medlem uppdaterad om Vårdföretagarnas näringspolitiska arbete inom personlig assistans. Det kommer som e-post. 

Anmäl eller avanmäl dig här

 

Bransch Sjukvård nyhetsbrev

Nyhetsbrevet håller dig som medlem uppdaterad om Vårdföretagarnas näringspolitiska arbete inom sjukvård. Det kommer som e-post. 

Anmäl eller avanmäl dig här

 

Bransch Äldreomsorg nyhetsbrev

Nyhetsbrevet håller dig som medlem uppdaterad om Vårdföretagarnas näringspolitiska arbete inom äldreomsorg. Det kommer som e-post. 

Anmäl eller avanmäl dig här

 

 

 

 

 

Hantering av personuppgifter

 

 

 

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i personuppgiftslagen. Uppgifterna kommer endast att vara tillgängliga för Almega och Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer. Om du vill ha mer information om hur dina uppgifter behandlas eller om du önskar rättelse eller vill ändra dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss kan du kostnadsfritt en gång per år skiftligt begära registerutdrag. Begäran måste vara undertecknad och ska skickas till följande adress (observera att begäran via e-post inte är giltig):
Almega AB
Box 555 45
102 04 Stockholm