Nedan är den information som ska presenteras på er webbplats. I webbguiden beskrivs de mer ingående.

  • Kontaktuppgifter
  • Basfakta om verksamheten (storlek, inriktning)
  • Kvalitet: Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem
  • Medarbetare: Antal, utbildningsnivåer och ev. specialkompetenser, kollektivavtal
  • Ägare
  • Styrelse (kan lösas via en länk till allabolag.se)
  • Ekonomi (kan lösas via en länk till allabolag.se)

För medlemsföretag verksamma inom sjukvård eller äldreomsorg ska även eventuellt deltagande i kvalitetsregister beskrivas. Om företaget finns presenterat på 1177.se eller Äldreguiden, ska även länkar till dessa finnas med på webbplatsen. 

Vid frågor:

Kontakta info@vardforetagarna.se om du har ytterligare frågor kring transparenskrav.