Vårdföretagarnas mytkalender: Valfrihet inom vård och omsorg finns i hela landet (myt 17)

I Vårdföretagarnas mytkalender slår vi varje dag hål på en fördom ända fram till valet.
Myt 17: Valfrihet inom vård och omsorg finns i hela landet.
Verklighet: Av Sveriges 290 kommuner har ungefär 180 infört eller fattat beslut om att införa LOV.

I Vårdföretagarnas mytkalender slår vi varje dag hål på en fördom ända fram till valet. 

Myt 17: Valfrihet inom vård och omsorg finns i hela landet. 

Verklighet:

Av Sveriges 290 kommuner har ungefär 180 infört eller fattat beslut om att införa LOV. Det innebär att många äldre fortfarande saknar möjlighet att välja bland annat hemtjänstleverantör. Äldre är starkt positiva till möjligheten att välja utförare.

Kommunala monopol anses förknippade med en rad problem, bland annat likriktade tjänster och en svag ställning för de äldre.

Sedan vårdvalet infördes har antalet vårdcentraler i Sverige ökat med 18 procent. Framförallt är det tillskottet av privat drivna vårdcentraler som har lett till den ökade tillgängligheten.

Vill du veta mer, ta del av undersökningar, våra källor mm så läs gärna Privat vårdfakta