Vårdföretagarnas kommentar till utredningen om krav på välfärdsföretagarna: Branschen behöver långsiktiga och stabila villkor

Branschen behöver långsiktiga och stabila villkor. En utredning med detta som mål är välkommen. De krav som ställs på företagare och ägare måste stämma överens med de krav som ställs på motsvarande verksamhet i offentlig drift. Konkurrensneutraliteten är A och O för att mångfalden ska utvecklas. Villkoren för investeringar i vård och omsorg måste stämma med det som gäller för jämförbara branscher.

- Det är bra att villkoren för inte minst de små och nystartade vårdföretagen blir genomlysta. Branschen behöver långsiktiga, stabila och tydliga villkor, och en utredning med detta som mål är mycket välkommen. Det viktiga är att villkoren är konkurrensneutrala och inte försvårar för vårdföretagen att locka investerare.

Det säger Vårdföretagarnas näringspolitiske chef Håkan Tenelius i en kommentar till den utredning som finansmarknadsminister Peter Norman aviserar idag. Utredningen presenteras i regeringens budgetproposition och ska ge förslag på krav som ska ställas på ägarna till företag i välfärdssektorn. 

- Det är fullt rimligt att ställa krav på redovisning av de långsiktiga planerna för verksamheten och att ägande, hantering av överskott och kvalitetsarbete är transparent. Men villkoren för investeringar i vård och omsorg måste stämma med det som gäller för jämförbara branscher, annars kommer vården och omsorgen att gå miste om kapital som kan utveckla välfärden, säger Håkan Tenelius.        

- De krav som ställs på företagare och ägare måste stämma överens med de krav som ställs på motsvarande verksamhet i offentlig drift. Konkurrensneutraliteten är A och O för att mångfalden ska utvecklas, säger Håkan Tenelius.

För frågor, kontakta:
Håkan Tenelius
näringspolitisk chef
tel: +46 (0)8 762 69 24
hakan.tenelius@almega.se
www.vardforetagarna.se 
Vårdföretagarbloggen