Vårdföretagarnas kommentar till regeringsförklaringen: Vårdvalsstoppet slår mot patienterna

Enligt regeringsförklaringen vill den nya regeringen riva upp vårdvalsreformen, som innebär att patienter oavsett landsting kan välja vårdcentral, och att vårdgivare kan etablera sig om de uppfyller de krav landstinget ställer. Vårdvalsstoppet är ett hårt slag mot i första hand patienterna. Vi välkomnar regeringens fokus på kvalitet i vård och omsorg även om de kontreta förslagen måste diskuteras.

Enligt regeringsförklaringen vill den nya regeringen riva upp vårdvalsreformen, som innebär att patienter oavsett landsting kan välja vårdcentral, och att vårdgivare kan etablera sig om de uppfyller de krav landstinget ställer.

- Vårdvalsstoppet är ett hårt slag mot i första hand patienterna. Men det innebär också att dörren stängs för duktiga entreprenörer i vården, och löftet i regeringsdeklarationen att mångfald och valfrihet ska garanteras sviks redan i stycket därpå, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

- Vi välkomnar regeringens fokus på kvalitet i vård och omsorg även om de konkreta förslagen måste diskuteras. Det viktiga är att kvaliteten följs upp hos alla utförare, offentliga som privata, och att kvaliteten redovisas på enhetsnivå. Vårdföretagarna har länge arbetat för att utveckla kvalitetsmätning och kvalitetsredovisning, och vi vill bidra konstruktivt till regeringens och riksdagens arbete på detta område, säger Håkan Tenelius.

Kontakt
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Tel. 072 742 69 24
hakan.tenelius@almega.se