Vårdföretagarnas kommentar till Alliansens utspel om vinster i välfärden: Rätt riktning men otillräckligt

Idag föreslår Alliansen en ny utredning om välfärdstjänsterna som ett alternativ till Reepalu-utredningen. Förslaget är ett tydligt steg i rätt riktning. Men det är otillräckligt. Detta hindrar inte den ursprungliga utredningen att fortsätta sitt uppdrag, och den destruktiva oron bland vårdens entreprenörer och finansiärer består.

Idag föreslår Alliansen en ny utredning om välfärdstjänsterna som ett alternativ till Reepalu-utredningen.

- Förslaget är ett tydligt steg i rätt riktning. Men det är otillräckligt. Detta hindrar inte den ursprungliga utredningen att fortsätta sitt uppdrag, och den destruktiva oron bland vårdens entreprenörer och finansiärer består, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

- Det bäste vore om regeringen och oppositionen i konstruktiv anda kom överens om en gemensam utredning om hur man säkrar och utvecklar både kvaliteten och valfriheten i välfärden, i stället för att tillåta fortsatt jakt på dem som både vill och kan bidra till lösningarna, säger Håkan Tenelius.

- Direktiven till Reepalu-utredningen bygger på myter och utgår från att kvaliteten skulle vara sämre i privat vård och omsorg, trots att fakta visar på motsatsen. Den oro som privata vårdgivare upplever idag kommer tyvärr leva kvar så länge regeringen låter den villfarelsen styra, säger Håkan Tenelius.

Kontakt
Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Tel: +46 72 742 6924
hakan.tenelius@almega.se

Erik Åslin
Presskontakt Vårdföretagarna
Tel: +46 72 702 6644
erik.aslin@almega.se