Vårdföretagarna välkomnar utredning om stärkt meddelarskydd

- Detta är en viktig och efterlängtad utredning. Meddelarskyddet måste säkras i lag, både för att alla ska vara säkra på vad som gäller och för att konkurrensneutralitet ska råda. Avtalat meddelarskydd fungerar inte alltid som tänkt, då medarbetare blir osäkra på vad som gäller på en viss arbetsplats. En lag som likställer villkoren för privata och offentliga vårdgivare undanröjer den osäkerheten.

- Detta är en viktig och efterlängtad utredning. Meddelarskyddet måste säkras i lag, både för att alla ska vara säkra på vad som gäller och för att konkurrensneutralitet ska råda.

Det  säger Vårdföretagarnas näringspolitiska chef Håkan Tenelius apropå regeringens beslut idag att tillsätta en utredning som ska se över frågan om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet.

En undersökning bland Vårdföretagarnas medlemmar visar att en stor del av företagen redan idag har ett avtalat meddelarskydd. Ändå säger en bred majoritet att lagstiftning är bättre.

- Avtalat meddelarskydd fungerar inte alltid som det är tänkt, bland annat för att medarbetare ändå kan vara osäkra på vad som gäller på en viss arbetsplats. En lag som likställer villkoren för privata och offentliga vårdgivare skulle undanröja den osäkerheten, säger Håkan Tenelius.

- Samtidigt får det inte vara tips till medierna som ska uppdaga brister i vård och omsorg. Medarbetarnas skyldighet att anmäla enligt lex Maria och lex Sarah måste vara huvudspåret. Varje arbetsgivare, privat som offentlig, måste ha en kultur som bejakar sådana anmälningar så att problem snabbt kan lösas, säger Håkan Tenelius.

För frågor, kontakta:
Håkan Tenelius
näringspolitisk chef
tel: +46 (0)8 762 69 24
hakan.tenelius@almega.se
www.vardforetagarna.se
Vårdföretagarbloggen