Vårdföretagarna välkomnar Maria Larssons LOV-utredning

Vårdföretagarna driver just nu ett program tillsammans med bland andra Svenskt Näringsliv för att utveckla kvaliteten i välfärdstjänster. Den modell för kvalitetsmätning vi där tar fram kan bli ett viktigt bidrag till utredningen. Fritt val i kombination med en bra kvalitetsmätning är bästa vägen att utveckla välfärden, säger Håkan Tenelius.

Valfriheten måste utvecklas, inte minst i äldreomsorgen. Äldreministerns utredning om obligatorisk LOV är därför mycket välkommen. Företagen har gott om erfarenheter och kunskap kring detta, och vi ställer oss härmed till utredningens förfogande.

Det säger Håkan Tenelius, Vårdföretagarnas näringspolitiske chef, i en kommentar till äldreminister Maria Larssons initiativ på DN Debatt idag.

- Utredningen har flera viktiga frågor att belysa. Det gäller bland annat hur en konkurrensneutral ersättning kan säkerställas, hur valen kan underlättas och hur LOV i äldreboenden ska utvecklas, säger Håkan Tenelius.

- Vårdföretagarna driver just nu ett program tillsammans med bland andra Svenskt Näringsliv för att utveckla kvaliteten i välfärdstjänster. Den modell för kvalitetsmätning vi där tar fram kan bli ett viktigt bidrag till utredningen. Fritt val i kombination med en bra kvalitetsmätning är bästa vägen att utveckla välfärden, säger Håkan Tenelius.

För frågor, kontakta:
Håkan Tenelius
näringspolitisk chef
tel: +46 (0)8 762 69 24
hakan.tenelius@almega.se
www.vardforetagarna.se 
Vårdföretagarbloggen