Vårdföretagarna går före med egen kvalitetsdeklaration

Myndigheter, kommuner och fack kan inte enas om en enhetlig kvalitetsredovisning för vård- och omsorgsbranschen. Därför går Vårdföretagarna före med en egen kvalitetsdeklaration. Syftet är att underlätta för allmänheten att jämföra olika verksamheters kvalitet.

Myndigheter, kommuner och fack kan inte enas om en enhetlig kvalitetsredovisning för vård- och omsorgsbranschen. Därför går Vårdföretagarna före med en egen kvalitetsdeklaration. Syftet är att underlätta för allmänheten att jämföra olika verksamheters kvalitet.

Vårdföretagarna har tagit fram en särskild kvalitetsdeklaration för sina medlemsföretag. I arbetet med kvalitetsredovisning har det varit svårt att jämka samman olika intressen hos myndigheter, kommuner, landsting och fackförbund. Vårdföretagarna väljer därför att gå före och göra det möjligt för sina medlemmar att kvalitetsdeklarera den egna verksamheten. En kvalitetsdeklaration är ett kvitto på systematiskt kvalitetsarbete, att lagar och regler följs, samt att resultat från kvalitetsmätningar redovisas öppet.

- Vi kan inte längre vänta. Vårdföretagarna vill att kvaliteten inom vård och omsorg ska vara synlig och jämförbar. Kvalitetsdeklarationen gör det enklare för allmänheten att jämföra olika verksamheter och det står kommuner och landsting fritt att följa vårt exempel, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Fakta om kvalitetsdeklarationen

  • Frivillig kvalitetsdeklaration för primärvård, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg.
  • Kvalitetsdeklarationen ska göra det enklare för allmänheten att jämföra kvalitet.
  • Över 300 verksamheter har redan genomfört Vårdföretagarnas kvalitetsdeklaration och fler är på gång.

Läs mer om Vårdföretagarnas kvalitetsdeklaration här: https://www.vardforetagarna.se/vardforetagarna-kvalitet/kvalitetsdeklaration

För mer information:
Fredrik Borelius, näringspolitisk expert, 072-527 6926