Välkommet att regeringen värnar valfriheten i vården

​Regeringen har idag slagit fast att vårdvalet i alla landsting ska vara kvar, frågan lyfts därmed ur den så kallade Reepalu-utredningen som får nya tilläggsdirektiv på torsdag. Vårdvalet har lett till tio procent fler patientbesök, utan att kostnaderna har ökat. Det är glädjande att regeringen låter den fria etableringsrätten vara kvar, säger Inga-Kari Fryklund.

Regeringen har idag slagit fast att vårdvalet i alla landsting ska vara kvar, frågan lyfts därmed ur den så kallade Reepalu-utredningen som får nya tilläggsdirektiv på torsdag.

- Vårdvalet har lett till tio procent fler patientbesök, utan att kostnaderna har ökat. Samtidigt har vi fått 20 procent fler vårdcentraler. Med sund kvalitetskonkurrens får vi mer vård och högre kvalitet för pengarna. Det är glädjande att regeringen nu insett det och låter den fria etableringsrätten vara kvar, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Tilläggsdirektiven till utredningen kommer ta upp frågor om bl a öppenhet och insyn, ekonomiska krav på ägare samt hur man mäter kvalitet.

- Det är mycket positivt att regeringen arbetar för en blocköverskridande lösning. De skadliga direktiven om vinstbegränsningar bör bytas ut mot konkreta frågeställningar om hur vi får den högsta kvaliteten i välfärden, säger Inga-Kari Fryklund.

Kontakt
Inga-Kari Fryklund
Förbundsdirektör Vårdföretagarna
Tel: 070 671 10 53
inga-kari.fryklund@almega.se

Erik Åslin
Presschef Vårdföretagarna
Tel: +46 72 702 6644
erik.aslin@almega.se