Välfärd på vänt – sjunkande tillväxt i vården

Tillväxten i privat driven vård och omsorg har minskat dramatiskt sedan regeringen gav Ilmar Reepalu i uppdrag att utreda hur vårdföretagens vinster kan begränsas. Enligt SCB:s tjänsteproduktionsindex vek tillväxtkurvan efter mars, då utredningens direktiv släpptes. I september var tillväxten nere på blygsamma 1,8 procent, vilket i princip motsvarar befolkningstillväxten.

Tillväxten i privat driven vård och omsorg har minskat dramatiskt sedan regeringen gav Ilmar Reepalu i uppdrag att utreda hur vårdföretagens vinster kan begränsas. Enligt SCB:s tjänsteproduktionsindex vek tillväxtkurvan efter mars, då utredningens direktiv släpptes. I september var tillväxten nere på blygsamma 1,8 procent, vilket i princip motsvarar befolkningstillväxten.

Vårdsektorn har vuxit rejält de senaste åren mycket tack vare de nya valfrihetssystemen som inneburit att medborgarna själva kan välja t ex vårdcentral och hemtjänst. Allt talar för fortsatt stark efterfrågan på vårdtjänster, inte minst mot bakgrund av den åldrande befolkningen och ökad invandring. Under 2014 ökade branschens produktion med 4,7 procent, vilket kan jämföras med 7-8 procents tillväxt åren innan.

- Regeringens vinstretorik har satt välfärdens utveckling på vänt. Reepalu-utredningen gör att många företag inte vågar starta, investera och växa. Våra medlemsföretag får höra från banker och investerare att de inte vågar låna ut pengar på grund av den politiska osäkerheten, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

- I det läge Sverige befinner sig i nu måste alla krafter som vill bidra till välfärden välkomnas. Om regeringen på allvar vill möta behoven hos vår växande och åldrande befolkning borde den skrota tankarna på vinstbegränsning och istället låta bästa möjliga kvalitet stå i fokus, då skulle de privata vårdgivarna kunna bidra fullt ut till välfärdens utbyggnad, säger Håkan Tenelius.

Kontakt
Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Tel: +46 72 742 6924
hakan.tenelius@almega.se

Erik Åslin
Presschef Vårdföretagarna
Tel: +46 72 702 6644
erik.aslin@almega.se