Underskott i primärvården i tre av fyra landsting - Rapport från Vårdföretagarna

I tre av fyra landsting gick den landstingsdrivna primärvården med underskott 2015. Problemen är bestående och växande i flera landsting. Sedan vårdvalets start har de landstingsdrivna vårdcentralerna gått med nära en miljard kronor i underskott.

I tre av fyra landsting gick den landstingsdrivna primärvården med underskott 2015. Problemen är bestående och växande i flera landsting. Sedan vårdvalets start har de landstingsdrivna vårdcentralerna gått med nära en miljard kronor i underskott.  

Vårdföretagarnas rapport ”Vårdval med förhinder” visar att landstingens egen verksamhet flera år på raken går med stora förluster. Det snedvrider villkoren mellan offentlig och privat driven vård. De stora och återkommande underskotten i landstingsdriven primärvård tyder på en obalans mellan uppdraget och ersättningen, menar Vårdföretagarna.

- Landstingens underfinansiering av primärvården är i längden ohållbar. När den landstingsdrivna verksamheten går back och underskotten täcks får de offentliga vårdcentralerna mer resurser än de privat drivna. Förutsättningarna att ge god vård till patienterna är inte längre lika, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

- Just nu debatteras vinster i välfärden. Men det är förlusterna som är det verkliga hotet mot vår välfärd, säger Håkan Tenelius.

Rapporten, som även innehåller resultat för varje landsting, presenterades nu på morgonen i samband med SKL:s Hälso- och sjukvårdsdelegations och primärvårdsberednings möte i Stockholm.

För mer information:
Håkan Tenelius, 072-742 69 24
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna