Stopp för vårdval slår mot patienterna

Regeringen meddelar idag att de i höst lägger förslag om att avskaffa det obligatoriska vårdvalet inom primärvården. Utgångspunkten är att ändringarna i lagstiftningen ska träda i kraft den 1 januari 2015. Varje dag görs nästan 50 000 patientbesök på privat drivna vårdcentraler. Om vårdvalet avskaffas skulle det direkt slå mot de privata vårdgivarnas patienter.

Regeringen meddelar idag att de i höst lägger förslag om att avskaffa det obligatoriska vårdvalet inom primärvården. Utgångspunkten är att ändringarna i lagstiftningen ska träda i kraft den 1 januari 2015.

-  Varje dag görs nästan 50 000 patientbesök på privat drivna vårdcentraler. Om vårdvalet avskaffas skulle det direkt slå mot de privata vårdgivarnas patienter, säger Håkan Tenelius näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

-  Det stämmer inte att etableringsfriheten skulle ha lett till en ojämlik vård, det framkommer i de oberoende uppföljningarna av vårdvalet som gjorts. Tvärtom finns det stöd för att den ökade tillgängligheten kommit alla till del, säger Håkan Tenelius.

Regeringens lagförslag har inte föregåtts av någon utredning om konsekvenserna.

-  Regeringen forcerar fram ett hot som kan bli ett allvarligt slag mot valfriheten utan att ta reda på vilka konsekvenser det skulle få för alla de patienter som valt en privat vårdcentral. Att avskaffa vårdvalet rycker undan mattan för de privata vårdgivarna, säger Håkan Tenelius.

Kontakt
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Tel. 072 742 69 24
hakan.tenelius@almega.se