Statistik över svenska vård- och omsorgbranschen - Vinstudelningen 1,9 procent, 25 000 nya jobb på tre år

Vård- och omsorgsföretagens vinstutdelning 2011 uppgick till 1,9 procent av omsättningen, eller 1,6 miljarder kronor. Av det sammanlagda resultatet efter skatt på 4,5 miljarder kronor återinvesterades 3 miljarder i företagen.

Vård- och omsorgsföretagens vinstutdelning 2011 uppgick till 1,9 procent av omsättningen, eller 1,6 miljarder kronor. Av det sammanlagda resultatet efter skatt på 4,5 miljarder kronor återinvesterades 3 miljarder i företagen.

Det visar en genomgång av samtliga 10 700 företag i branschen som Vårdföretagarna redovisar idag.

- Detta är långt ifrån de tillyxade siffror som hittills använts i vinstdebatten. Påståenden om vinstnivåer på 10-20 procent och utdelningar på 8 miljarder kronor har förekommit, och den massiva återinvesteringen har inte noterats. Det här borde hyfsa debatten, säger Håkan Tenelius, Vårdföretagarnas näringspolitiske chef.

2011 omsatte de privata vård- och omsorgsföretagen närmare 85 miljarder, en ökning på 30 procent från 2008-2011. Under samma period ökade antalet anställningar med 25 000. Resultatet efter skatt ligger på 4,5 miljarder. Huvuddelen av vinsten, 3 miljarder, återinvesterades i företagen.

Branschens tillväxttakt låg 2011 på 8 procent. Nettoomsättningen för vård- och omsorgsbranschens 10 700 företag låg under året på 84, 815 miljarder kronor.  Företagen betalade 1, 966 miljarder kronor i bolagsskatt. Resultatet efter skatt var 4, 563 miljarder. 2, 969 miljarder återinvesterades i verksamheterna och 1, 594 miljarder delades ut till ägarna.

- En överväldigande majoritet av företagen i sektorn är småföretagare. För dem är vinstutdelningen ofta en del av den lön de inte vågade ta ut ur företaget tidigare under året, säger Håkan Tenelius.

Vård- och omsorgsbranschen anställer 117 000 medarbetare. Mellan 2008-2011 har branschen vuxit med 25 000 jobb.

- Just nu är vård- och omsorgsbranschen den bransch som går starkast och nyanställer flest. Tillväxten beror i huvudsak på valfrihetssystemen, där människor själva väljer till exempel vårdcentral eller assistansföretag. I allt större utsträckning är det privata alternativ som väljs, säger Håkan Tenelius.

För frågor, kontakta:
Håkan Tenelius
näringspolitisk chef
tel: +46 (0)8 762 69 24
hakan.tenelius@almega.se
www.vardforetagarna.se 
Vårdföretagarbloggen

_________________________________________________________________________________________

Tabellen baseras på data från Soliditet/Nordic Business Key. Definitionen av branschen tar utgångspunkt i de företag som är medlemmar i Vårdföretagarna. Aktiebolag listade med samma branschkod (bisnode) som Vårdföretagarnas medlemmar inkluderas i branschen. Detta för att exkludera olika former av komplementär- och alternativmedicin som inte borde medräknas i branschdefinitionen. Dessa verksamheter är många till antalet men sysselsätter få, vilket gör att de kan få en stark påverkan på siffrorna över antalet företag i branschen, men inte över antalet anställda. Offentliga bolag är exkluderade i sammanställningen.
_________________________________________________________________________________________