Sänkt ersättning kan leda till äldreboendebrist

Imorgon onsdag förväntas kommunstyrelsen i Uppsala fatta beslut om att behålla den sänkta ersättningsnivån till äldreboenden, trots upprepade varningar om att kvaliteten i omsorgen äventyras. Vårdföretagarna uppmanar i en skrivelse kommunstyrelsen att göra en grundlig analys innan ersättningsnivån fastställs.

Imorgon onsdag förväntas kommunstyrelsen i Uppsala fatta beslut om att behålla den sänkta ersättningsnivån till äldreboenden, trots upprepade varningar om att kvaliteten i omsorgen äventyras. Vårdföretagarna uppmanar i en skrivelse kommunstyrelsen att göra en grundlig analys innan ersättningsnivån fastställs. Annars riskerar kommunen en utveckling mot färre platser på äldreboenden, samtidigt som behovet hos de äldre ökar.

- Att bygga och driva ett äldreboende är en stor investering. Det kräver tydliga förutsättningar som sträcker sig över flera år. Det är oroande att kommunen nu slår undan benen för sina privata äldreboenden genom att kraftigt sänka ersättningen. Har man som Uppsala valt att välkomna privata aktörer i äldreomsorgen genom lagen om valfrihet, LOV, har man också ett ansvar för att vårda den relationen, säger Sabina Joyau, Näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.

- Om inte de kommunala äldreboendena klarar sin ekonomi och kvalitet med den lägre ersättningen kan en sänkning inte genomföras, och självklart inte ensidigt drabba privata utförare. Lika villkor och krav oavsett vem som utför omsorgen är en grundläggande princip i Lagen om valfrihet, säger Sabina Joyau, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.

Uppsala kommun slår på sin hemsida fast att de har behov av ett nytt äldreboende per år de kommande åren för att kunna tillgodose de äldres behov av omsorg. Enligt Boverket står privata omsorgsföretag för 36 procent av alla planerade äldreboenden i Sverige.

Bifogat finns Vårdföretagarnas skrivelse till kommunstyrelsen i Uppsala.

För mer information:
Sabina Joyau, näringspolitisk expert Vårdföretagarna
072-541 68 84