Så skapas en framgångsrik modell för specialistvårdval

Seminarium, Almedalen

På flera håll finns en misstänksamhet mellan beställare och utförare av vården som hämmar utvecklingen. För att ett vårdvalssystem ska bli framgångsrikt behövs tillit, förtroende och transparens. I SLL har de utförare som kommer att verka inom respektive vårdvalsområdet tidigt i processen bjudits in till dialog, men hur skulle nästa steg kunna se ut?

Tisdag 3/7, 13:00 – 14:30
Almegas tält, Strandvägen 4, Visby 

Vårdvalet inom den specialiserade vården har visat positiva resultat i SLL. Köerna och kostnaderna har minskat, antalet behandlingar och patientnöjdheten ökat.

På flera håll finns en misstänksamhet mellan beställare och utförare av vården som hämmar utvecklingen. För att ett vårdvalssystem ska bli framgångsrikt behövs tillit, förtroende och transparens. I SLL har de utförare som kommer att verka inom respektive vårdvalsområdet tidigt i processen bjudits in till dialog, men hur skulle nästa steg kunna se ut?

Moderator: Thabo Motsieloa
Medverkande:
Roger Molin, nationell vårdvalssamordnare
Catharina Barkman, SLL
Peter Seger, Sophiahemmet
Emma Lindbäck, Global Health Partner

För frågor, kontakta:
Erik Kjellin
Projektledare/kommunikatör
tel: +46 (0)8 762 68 77
erik.kjellin@almega.se  
www.vardforetagarna.se
Vårdföretagarbloggen