Privat äldreomsorg blir egen bransch med nytt avtal

Vårdföretagarna inom Almega och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) träffade under fredagen överenskommelse om nya kollektivavtal för företag och anställda inom privat vård och behandling samt omsorg (bransch E) och äldreomsorg (bransch F). Den stora nyheten är att parterna enats om att de två branscherna nu är mogna att teckna separat avtal.

Vårdföretagarna inom Almega och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) träffade under fredagen överenskommelse om nya kollektivavtal för företag och anställda inom privat vård och behandling samt omsorg (bransch E) och äldreomsorg (bransch F). Den stora nyheten är att parterna enats om att de två branscherna nu är mogna att teckna separat avtal.

-         För att säkerställa god kvalitet och kunna ge de anställda goda villkor i verksamheter som till största del är offentligt finansierad krävs att ersättningsmodellerna från de offentliga uppdragsgivarna medger detta, säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund. Vi är därför mycket nöjda med att fått igenom en delning av avtalet, vilket möjliggör för de två branscherna att utvecklas utifrån sina egna specifika förutsättningar.

Avtalen ger löneökningar för heltidsanställd på i genomsnitt 655 kronor. Avtalen innehåller inga individgarantier och löneökningarna kan fördelas helt ut individuellt. De nya kollektivavtalen följer i övrigt de nivåerna som gäller på svensk arbetsmarknad där lönerna höjs med 2,6 procent per år. Eftersom avtalen gäller i 14 månader blir löneökningen på 3,0 procent , i genomsnitt 655 kronor,  vilket motsvarar 2,6 procent i årstakt.

Förutom höjda löner innebär de nya avtalen bland annat att det faktiska arbete som utförs under jourpass sammanräknas och ersätts upp till närmast påbörjad halvtimme. Från 1 mars 2013 införs även en regel om innebärande att visstidsanställningar i form av allmän visstidsanställning och vikariat får användas som längst sammanlagt i tre år.

De nya avtalen gäller från och med den 1 september 2012 till och med den 30 november 2013. Lägstlönerna höjs med 655 kronor först från och med den 1 mars 2013. Fram till detta datum gäller nuvarande lägstlöner.

 Avtalen för vård och behandling och äldreomsorg omfattar totalt cirka 70 000 anställda varav cirka 40 000 arbetar inom de yrkesgrupper Kommunal typiskt sett organiserar.

För mer information: 

Inga-Kari Fryklund
tel. 08-762 69 99
mobil. 070-671 10 53

David Wästberg
tel. 08-762 68 59
mobil. 070 – 345 68 59