Ny undersökning från Socialstyrelsen: Privat äldreomsorg håller högre kvalitet

Ny data från Socialstyrelsen visar att kvaliteten på de privata äldreboendena är bättre än de kommunala på samtliga kvalitetsparametrar som lyfts fram i deras nya rapport. Socialstyrelsens granskning visar även att privata äldreboenden inte håller avsevärt lägre bemanning än de kommunala.

 

 

 

Socialstyrelsens nya rapport Kommun- och enhetsundersökningen 2014 har granskat kvaliteten på alla äldreboenden i Sverige. Rapporten visar att kvaliteten på de privata äldreboendena är bättre än de kommunala på samtliga kvalitetsparametrar som lyfts fram i rapporten. Socialstyrelsens granskning visar även att privata äldreboenden inte håller avsevärt lägre bemanning än de kommunala.

- Återigen visar Socialstyrelsen att privat äldreomsorg håller hög kvalitet, ändå målas ständigt en bild upp av det motsatta. Den nya regeringen med V som stödparti verkar ha som avsikt att kraftigt begränsa den privata äldreomsorgen, trots att privat äldreomsorg både har högre kvalitet och använder resurserna effektivare, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

Civilminister Ardalan Shekarabi hävdade i riksdagens extradebatt den 5 november att privata äldreboenden har 10 procent färre anställda. Men Socialstyrelsens granskning visar att:

  • Bemanningen av sjuksköterskor är samma hos offentliga och privata utförare.
  • Omvårdnadspersonalen har ungefär fem procent lägre bemanning hos privata boenden.

- Den lägre personaltätheten, som bland annat är resultatet av att många kommuner återgår till att prioritera lågt pris i upphandlingarna, vägs upp av bland annat lägre sjukfrånvaro och bättre arbetsledning. Då går det att få bättre omsorg trots något färre på lönelistan, säger Håkan Tenelius.

- Jag möter ofta medarbetare i privat äldreomsorg som känner sig ifrågasatta och smutskastade av somliga politiker. Den här rapporten ger dem anledning att räta på ryggen. Andra undersökningar har visat att privatanställda inom äldreomsorgen tjänar bättre, är mer nöjda med jobbet och är mindre sjukskrivna, säger Håkan Tenelius.

Kontakt
Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Tel: +46 72 742 6924
hakan.tenelius@almega.se

 

Fakta om kommun- och enhetsundersökningen
Totalt har 90 procent av kommunerna, 86 procent av hemtjänstverksamheterna och 94 procent av de särskilda boendena deltagit i Socialstyrelsens undersökning. 

Läs undersökingen här: Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre 2014