Ny rapport från Konkurrensverket: Vårdvalen är underfinansierade

​Sedan vårdvalet infördes har antalet vårdcentraler ökat med 20 procent. Det konstaterar Konkurrensverket i sin uppföljning av vårdvalets effekter. Men i 15 av landets 21 landsting och regioner går landstingens egen verksamhet i primärvården med underskott. Nästan hälften av de landstingsdrivna vårdcentralerna (48 %) går back, enligt Konkurrensverket.

Sedan vårdvalet infördes har antalet vårdcentraler ökat med 20 procent. Det konstaterar Konkurrensverket i sin uppföljning av vårdvalets effekter. Men i 15 av landets 21 landsting och regioner går landstingens egen verksamhet i primärvården med underskott. Nästan hälften av de landstingsdrivna vårdcentralerna (48 %) går back, enligt Konkurrensverket.

- Landstingens underfinansiering av vårdvalet är ohållbar. När den landstingsdrivna verksamheten går back och bakvägen får mer resurser än de privat drivna vårdcentralerna snedvrider det konkurrensen. Det är oacceptabelt. Konkurrensverkets har helt rätt i sin bedömning att landstingsledningarna måste se över villkoren för vårdcentralerna så att de är rimliga och likvärdiga, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

Här finns rapporten från Konkurrensverket.

Kontakt
Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Tel: +46 72 742 6924
hakan.tenelius@almega.se