Ny data från Socialstyrelsen - Privata äldreboenden håller högre kvalitet

​Socialstyrelsen har presenterat Enhetsundersökningen där 5 000 särskilda boenden har svarat på frågor om kvalitet. De privata utförarna kommer bättre ut jämfört med kommunala utförare.

Socialstyrelsen har presenterat Enhetsundersökningen där 5 000 särskilda boenden har svarat på frågor om kvalitet. De privata utförarna kommer bättre ut jämfört med kommunala utförare.

– Om ett par veckor presenterar Reepaluutredningen sitt delbetänkande om vinster i välfärden. Utredningens direktiv bygger på missuppfattningen att vinstdrivande verksamheter håller sämre kvalitet. Socialstyrelsens siffror visar även denna gång på motsatsen. De privata utförarna måste hålla hög kvalitet, annars kommer brukare och beställare att välja bort dem, säger Håkan Tenelius, näringspolisk chef Vårdföretagarna.

– Vi måste flytta fokus från vinster och driftsformer till kvaliteten i välfärden. Ställ gärna ännu högre kvalitetskrav på både kommunen och på privat drivna verksamheter. Det skulle vi alla tjäna på, säger Håkan Tenelius.

För mer information:
Håkan Tenelius, 072-762 69 24
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna